Herinrichting Roskamp Heerde

Opdrachtgever           : gemeente Heerde

Uitvoering                   : september 2016 – december 2016

Locatie                        : Veerstraat Heerde

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • opruimingswerkzaamheden
 • grondwerkzaamheden
 • rioolwerkzaamheden
  • aanleg betonnen infiltratieriool ø600mm ca. 370 m1
  • aanleg PP- Xtream infiltriool ø400mm ca. 135 m1
  • aan- en afkoppelen bijbehorende woningen;
 • verhardingswerkzaamheden
  • aanbrengen SBS. DF. ca. 2.600 m2;
  • aanbrengen benodigde opsluit- en trottoirbanden;
  • aanhalen particulier straatwerk