MFC herinrichting Vorchten

Opdrachtgever           : gemeente Heerde

Uitvoering                   : september 2016 – maart 2017 (in meerdere fases)

Locatie                        : Kerkweg Vorchten, gemeente Heerde

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opruimingswerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden
 • Rioolwerkzaamheden
 • Verhardingswerkzaamheden
  • aanleg parkeerplaats van vlakke grasbetontegels ca..1000 m2;
  • aanleg voetpad van halfverharding Komex ca. 400 m2
  • aanbrengen oude gebakken waaljtes ca.250 m2;
  • aanbrengen nieuwe SBS. DF. in rijbaan ca. 1.500 m2
  • aanbrengen benodigde opsluit- en trottoirbanden;
 • Bijkomende werkzaamheden
  • aanbrengen diverse straatmeubels, fietsbeugels, betonnen poef, speelatributen
  • aanbrengen 200 m1 houten hekwerk;

Bijzonderheden:

Project samen met opdrachtgever, bouwaannemer MFC, kerk en toekomstig gebruikers van de MFC uitgevoerd. Met alle partijen samen gezocht na mogelijkheden om dit project binnen de beschikbaar gestelde begroting tot een succes te maken.