WRM Klaasje van der Brinkerf (Zalk)

Opdrachtgever           : gemeente Kampen

Uitvoering                   : augustus 2016 – oktober 2016

Locatie                        : Klaasje van de Brinkerf in Zalk, gemeente Kampen

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • het uitvoeren van het benodigde grondwerk;
  • het plaatsen en aansluiten van kolken;
  • het aanbrengen van het gebakken bestratingsmateriaal;
  • afwerken bermen;