Reconstructie Kerkstraat en Werverweg te Wapenveld

 • Uitvoering: mei 2015 – november 2015
 • Opdrachgever: gemeente Heerde

In opdracht van gemeente Heerde is de firma Borger in mei 2015 gestart met de reconstructie van de Kerstraat en Werverweg in Wapenveld. Na ca. 8 maanden is eind november het project na alle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.
Het project bestond hoofdzakelijk uit het verwijderen van de oude verharding, het vervangen van het vuilwaterriool, aanleg van een infiltratieriool en vervolgens aanbrengen van nieuwe bestratingsmaterialen. Bijzonder aan dit project was de bereikbaarheid van de hervormde kerk en de archeologische begeleiding / onderzoek ten tijde van de rioleringswerkzaamheden.

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • opbreken en afvoeren 2900 m2 teerhoudend asfalt;
 • opbreken en afvoeren diverse verhardingen;
 • ca. 5400 m3 grondverzet;
 • aanbrengen 545 m1 infiltratieriool;
 • aanbrengen 530 m1 keramisch hoofdriool voor afvoeren van het vuilwater;
 • aanleg 360 m1 persriool;
 • vervangen alle huis- en kolkaansluitngen in het projectgebied;
 • aanbrengen gebakken straatbakstenen, ca. 3650 m2;
 • archeologische begeleiding;