Centrumplan Wapenveld

Werk:
Centrumplan Wapenveld

Opdrachtgever:
gemeente Heerde

Uitvoering:
februari 2015 tot medio juli 2015

Omschrijving:
In opdracht van de gemeente Heerde heeft Borger Aannemingsbedrijf het centrum van Wapenveld herstraat en opnieuw ingericht.

Onderstaande een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • aanbrengen 3000 m2 gebakken straatbakstenen waalformaat en dikformaat;
  • aanbrengen 210 m1 molgoot van portugees grantiet;
  • aanbrengen 350 m1 opsluit- en trottoirbanden;
  • aanbrengen 170 m1 parkband met div. afmetingen en bochtstralen;
  • communicatie met de winkeliers/weekmarkt;
  • bereikbaar houden winkels en weekmarkt;