Woonrijp maken winkelcentrum Hanzewijk

Opdrachtgever           : gemeente Kampen

Uitvoering                   : augustus 2015 – april 2016

Locatie                        : Hanzeplein Kampen

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • diverse opruimingswerken ca. 3.000 eenh.;
 • grondwerk ca. 6.700 m3;
 • aanbrengen kolk- en huisaansluitingen ca. 550 m1 incl. aanbrengen straat- en trottoirkolken ca. 70 st.;
 • aanbrengen goot van betonelementen ca. 340 m1;
 • machinaal aanbrengen van straatwerk:
  • 1.700 m1 trottoirband 28/30, 13/15, rijwielpadband 7/20 en inritbanden 75x20x50;
  • 3.900 m2 BSS KF en DF. in de rijbaan;
  • 10.200 m2 SBS DF. in de rijbaan, parkeervakken en plein rondom winkels;
  • 550 m2 betontegels 50x50x8;
  • 550 m1 betonnen zitrandband afm. 50/45 x 50;
 • handmatig aanbrengen van straatwerk:
  • 1.500 eenh. diverse bestratingsmaterialen t.b.v markering;
  • 700 m1 molgoot 5, 7, 9 of 11 strek betonnen DF en/of SBS DF.;
  • 1.000 m2 rabatstroken SBS. DF.;
  • herstraat werkzaamheden ca. 200 m2;
 • overige werkzaamheden,
  • aanbrengen boomroosters ca. 16 st.;
  • aanbrengen fietsbeugels ca. 88 st.;

aanbrengen verlichting ca. 55 st.;