Herinrichting Louise de Colignysingel

Opdrachtgever           : gemeente Kampen

Uitvoering                   : september 2017 – april 2018

Locatie                        : L. de Colignysingel Kampen

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • opbreken elementenverharding ca. 4.000 eenh.;
  • grondwerk tbv aanleg parkeerstrook ca. 1.000 m3;
  • aanbrengen elementenverharding.
    • aanbrengen gebakken dikformaten in rijbaan, ca. 1.250 m2
    • aanbrengen gebakken waaltjes in parkeerstroken, ca. 750 m2
    • aanbrengen benodigde opsluit- en trottoirbanden;
  • aanbrengen betonpad, breed 1,20 m1 x 440 m1 lengte;