WRM Stationskwartier fase 1 Kampen

Opdrachtgever           : gemeente Kampen

Uitvoering                   : november 2014 – april 2018

Locatie                        : nieuwbouwwijk het Stationskwartier te Kampen

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • het opnemen van bouwstraten (1.100 m2 asfaltverharding, 1.800 m2 bkk)
  • het ontgraven en profileren van cunetten
  • het leveren en aanbrengen van puinfundering
  • het leveren en leggen van bestratingen
    • 4.000 m1 opsluit- en trottoirbanden
    • 4.500 m2 aanbrengen BSS. DF.
  • aanleg groenstroken en plantvakken (ca. 2.500 m3)