WRM Oranjewijk fase 1

Deze week heeft Borger Aannemingsbedrijf het project Woonrijp maken Oranjewijk fase 1 op Urk aangenomen. In een onderhandse aanbesteding met EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) kwam Borger als meest voordelige uit de bus.

Deze week heeft Borger Aannemingsbedrijf het project Woonrijp maken Oranjewijk fase 1 op Urk aangenomen. In een onderhandse aanbesteding met EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) kwam Borger als meest voordelige uit de bus. Het werk betreft het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk binnen de gemeente Urk. De bestaande asfaltbouwwegen worden vervangen door woonstraten met parkeervoorzieningen en trottoirs, allen bestaande uit elementenverharding.
De eerste werkzaamheden zullen nog dit jaar worden utigevoerd. Na verwachting (e.e.a. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de bouwaannemers) zal het project medio 2017 opgeleverd worden.
Onderstaand een opsomming van de uit te voeren werkzaamheden:

  • Opbreken 11.250 m2 bouwweg bestaande uit asfaltverharding;
  • Grondwerkzaamheden, ca. 4000 m3;
  • Aanbrengen 10.800 m2 (waterpasserende) elementenverharding en funderingen;
  • Aanbrengen 3.860 m2 dikformaten in parkeerplaatsen;
  • Aanbrengen 6.100 m2 dubbel dubbel klinkers in trottoir;
  • Aanbrengen 8600 m1 opsluit- en trottoirbanden;
  • Aanbrengen 50st. boomplantgaten
  • Alle communicatie met alle betrokken partijen;
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie