Herinrichting bestrating wereld erfgoed Schokland

Opdrachtgever           : gemeente Noordoostpolder

Uitvoering                   : medio 2007

Locatie                        : Het uit te voeren werk is gelegen op het voormalig eiland Schokland in de gemeente Noordoostpolder

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • Voorbereidende werkzaamheden;
  • Grondwerken;
  • Opnemen verhardingen ca. 4.000 eenh.;
  • Aanbrengen verhardingen ca. 6.000 eenh.;
  • Uitvoeren van bijkomende werken;
    • Vervoeren van 36 zwerfkeien met gewichten variërend tussen 2 en 20 ton per stuk
  • Onderhouden van het gemaakte werk.