WRM Emmelhage

Opdrachtgever           : gemeente Noordoostpolder

Uitvoering                   : september 2017 – heden

Locatie                        : De locatie ligt ten noorden van Emmeloord, tussen de Banterweg en de Espelerweg, woonwijk Emmelhage.

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • Uitvoeren benodigd grondwerk t.b.v. woonrijpmaken;
  • Opbreken elementverhardingen t.b.v. hergebruik ca. 15.000 eenh.;
  • Opbreken kantopsluitingen t.b.v. hergebruik ca. 5.000 eenh.;
  • Verwijderen van puntafwatering;
  • Verwijderen straatmeubilair;
  • Aanbrengen puntafwateringen ca. 60 kolken;
  • Aanbrengen kantopsluitingen ca. 5.000 m1;
  • Aanbrengen gebakken klinkerverhardingen ca. 15.000 m2;
  • Aanbrengen tegelverhardingen, dik 4,5 en 8 cm. ca. 3.000 m2;

Aanbrengen straatmeubilair;