BRM uitbreidingsplan Marknesse Zuid fase 3 deel 2

Opdrachtgever           : gemeente Noordoostpolder

Uitvoering                   : januari 2019 – medio juli 2019

Locatie                        : Het werkgebied ligt ten westen van woonwijk Marknesse Zuid, ten noorden van de Feike Bruinsmalaan en ten zuiden van de Zwolsevaart.

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • het uitvoeren van grondwerken, ca. 55.000 m3
  • het aanbrengen van drainageleidingen
  • het aanbrengen van rioleringen ca. 1.300 m1 (RWA en DWA)
  • het aanbrengen van puntafwateringen
  • het aanbrengen van huisaansluitingen
  • het aanbrengen van houten beschoeiingen, ca. 1.000 m1
  • het aanbrengen van betonnen keerwanden t.b.v. duikerdam ca. 65 m1
  • het aanbrengen van kantopsluitingen, ca. 1.500 m1
  • het aanbrengen van elementenverhardingen, ca. 5.000 m2
  • het aanbrengen van asfaltverhardingen, ca. 700 m2