Woonrijpmaken Hanzewijk fase 3 deel 2

Opdrachtgever           : gemeente Kampen

Uitvoering                   : september 2017 – april 2018

Locatie                        : gedeelte Hanzewijk tussen Koning Abelsingel en Hanzelaan

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • opbreken elementenverharding ca. 3.000 eenh.;
  • grondwerk tbv aanleg groenstroken en planvakken ca. 3.000 m3;
  • aanbrengen elementenverharding.
    • machinaal aanbrengen betonnen dikformaten in rijbaan, parkeerplaatsen en rabatstroken, ca. 3.500 m2
    • machinaal aanbrengen betontegels 30x30x6, ca. 2.500 m2
    • aanbrengen benodigde opsluit- en trottoirbanden;
  • aanbrengen 44 lichmasten;