Ebbingestraat Herinrichting Ebbingestraten incl. aanleg RWA riool

Opdrachtgever           : gemeente kampen

Uitvoering                   : maart 2018 – medio mei 2019

Locatie                        : Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Kampen en betreft de 1e, 2e en een gedeelte van de 3e Ebbingestraat inclusief aansluitingen op aangrenzende straten.

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opruimwerkzaamheden ca. 12.500 eenh.
 • Benodigd grondwerk i.v.m. gewijzigd profiel van de rijbaan;
 • Riolering
  • Aanleg regenwaterriool PVC ø315mm ca. 350 m1;
  • Aanleg regenwaterriool PVC ø400mm ca. 750 m1;
  • Afvoerleiding PP buis ø500mm ca. 80 m1
  • Aansluiten 75 straatkolken;
 • Straatwerk
  • Aanbrengen gebakken dikformaten in rijbaan ca. 5.000 m2;
  • Aanbrengen gebakken keiformaten in parkeerplaatsen ca. 1.500 m2;
  • Aanbrengen nieuwe SBS. DF. gemixd in trottoir ca. 3.500 m2
  • Aanbrengen 1.000 m1 rollaag van oud gebakken dikformaten;
  • Aanbrengen 1.000 m1 lengte markering voor slechte zienden;
  • Aanbrengen benodigde opsluit- en trottoirbanden;
 • Groenvoorzieningen
 • Terreininrichting

Bijzonderheden:

– Archeologische vondsten in de vorm van oude stadsmuren en landhoofden van een bruggetje

– In samenspraak met de opdrachtgever een regenwaterriool ontworpen en aangelegd, lastige hier aan, bestaande kabels en leidingen en om voldoende afschot te creëren.