Gebiedsontwikkeling Hooiland / Achterland, Fase 1

Opdrachtgever           : gemeente Urk

Uitvoering                   : mei 2018 – medio augusuts2019

Locatie                        :

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Hooiland / Achterland op Urk:

– Gehele straten Hooiland en Achterland;

– Straat Noorderpalen ter hoogte van huisnummers 31 tot en met 53;

– Aansluitingen op de straten Pyramideweg en De Noord.

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opruimingswerkzaamheden ca. 12.500 eenh.;
 • Grondwerkzaamheden ca. 6.000 m3;
 • Aanbrengen licht gewicht ophoogmateriaal, lava 5.000 m3
 • Rioolwerkzaamheden
  • Aanbrengen 1.000m1 PP buis ø300mm, DWA;
  • Aanbrengen 300 m1 DT buis 400mm RWA;
  • Aanbrengen 700 m1 DT buis 300mm RWA;
  • Aanbrengen 200 m1 PP buis ø800mm RWA;
  • Aan en afkoppelen gehele wijk, huisaansluitingen VWA en RWA;
 • Saneringswerkzaamheden ca. 360 ton;
 • Bestratingswerkzaamheden
  • Aanbrengen 4000 m2 waterpasserende bestrating in rijbaan en parkeerpaatsen
  • Aanbrengen 5.000 m2 dubbel klinkers in trottoirs;
  • Overige bestratingswerkzaamheden ca. 3000 eenh.
  • Aanbrengen van benodigde opsluit- en trottoirbanden;
 • Ophogen particuliere percelen;
 • Bijkomende werkzaamheden.
  • Aanleg speeltuin;
  • Aanleg groenvakken;
  • Aanbrengen straatmeubilair;