Woonrijp maken Zeewijk

Opdrachtgever           : gemeente Urk

Uitvoering                   : augustus 2013 – medio augustus 2019

Locatie                        : Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Urk ter plaatse van het uitbreidingsgebied aan de Staartweg geheten de Zeewijk.

Een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het opbreken van asfaltverhardingen;
  • Profileren van puinverhardingen;
  • Opbreken van elementverhardingen;
  • Op hoogte brengen van putafdekkingen;
  • Aanbrengen van kolken en aansluitingen;
  • Aanbrengen van elementverhardingen ca. 22.000 eenh.;
  • Uitvoeren bijkomende werkzaamheden.